Z-ecom

  • 12/01/2023

Doanh nghiệp muốn kinh doanh bền vững trên Amazon mà chưa biết bắt đầu từ đâu và triển khai như thế nào. Z-ECOM sẽ là đơn vị song hành từ việc đào tạo, xây dựng Business Plan, cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm, cùng vận hành và chuyển giao toàn bộ các module giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, nền tảng mới như Amazon một cách tối ưu nhất. Cùng với sự hỗ trợ của Z-ECOM thương hiệu Việt của bạn sẽ dễ dàng vươn tầm quốc tế.