Z-ecom

  • 06/03/2023

Chương trình đào tạo FBA và hàng Việt của Z-ECOM là hành trình kinh doanh quốc tế đầy hứa hẹn cho những cá nhân ,các team khởi nghiệp, những doanh nghiệp với nguồn vốn nhỏ. Dựa trên tư duy Gốc chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn tìm hiểu về cách bán hàng trên Amazon,từ nghiên cứu thị trường, phân tích sản phẩm cho đến xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả. Định hình và giúp bạn phát triển thành công trên Amazon với ngân sách không quá lớn.