Z-ecom

  • 12/01/2023

Chương trình đào tạo coaching 1:1 của Z-ECOM là quá trình đào tạo, tư vấn trực tiếp áp dụng tư duy Gốc từ Fouder Nguyễn Bá Hiệp giúp bạn xây dựng kế hoạch kinh doanh thành công trên Amazon. Với tất cả kiến thức được update miễn phí trong thời gian 1-3 năm, bạn đang lo lắng khi cần hỗ trợ mà không nhận được phản hồi, Z-ECOM sẽ luôn hỗ trợ và phản hồi nhanh nhất khi bạn cần. Z-ECOM cùng đội ngũ support đầy kinh nghiệm sẽ giúp bạn đạt được thành công bền vững trên nền tảng Amazon.