Z-ecom

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 13/03/2023
👉 Học viên tránh được việc mất mát chi phí lớn khi tự thực hiện hoặc thiếu hiểu biết về quy trình kinh - doanh trên Amazon.
👉 Tiết kiệm rất nhiều chi phí về thời gian và cơ hội.
👉 Học viên sẽ hiểu toàn bộ kiến thức nền tảng, các công cụ và thao tác trên Seller Central.
👉 Học viên sẽ hiểu cách nghiên cứu thị trường, phân tích sản phẩm, xác định khách hàng mục tiêu, phân tích độ cạnh tranh, định giá sản phẩm, tối ưu hóa listing, hiểu về thuật toán và quảng cáo trên Amazon, phân tích chi phí và theo dõi hiệu suất kinh doanh để đạt hiệu quả.
👉 Z-ECOM hỗ trợ tất cả các khâu từ thao tác cơ bản đến tư duy chuyên sâu trong quá trình kinh doanh theo từng bước (step by step).
👉 Hỗ trợ quảng cáo, tối ưu hóa quảng cáo 1-1 trên Amazon.
👉 Xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu Việt
👉 Chương trình Coach được xây dựng dựa trên tư duy gốc, hướng toàn bộ tới người được Coach. Từ mindset, phương pháp học sao cho hiệu quả đến nội dung được Coach.
👉 Cập nhật kiến thức, thuật toán Amazon miễn phí trong 3 năm.
👉 Tư vấn chiến lược phù hợp với nguồn lực cá nhân, các team hay doanh nghiệp.
👉 Tạo tài khoản Amazon một cách đơn giản, không cần lo lắng về sức khỏe của tài khoản qua đường riêng biệt và được hỗ trợ bởi đội ngũ Amazon.
👉 Tạo tài khoản Amazon một cách đơn giản, không cần lo lắng về sức khỏe của tài khoản qua đường riêng biệt và được hỗ trợ bởi đội ngũ Amazon.